YETERLİLİKLER
İnşaat Teknolojisi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilmek, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilmek, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri inşaat sektörüne aktarabilme becerisi kazanabilmek.2-Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı ve elle yaparak yaklaşık maliyet hesaplayabilen, hakediş düzenleyebilen3-Yapı malzemelerine ait testleri alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapan, ilgili detaylı raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen4-Yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılmasını ve diğer mühendislik (elektrik, makina v.b) teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak.5-Yapılara ilişkin mimarî projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilmek.6-Yabancı yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak.7-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak. 8-Su ve su yapılarının temelini oluşturan bilgileri edinen ve gerektiğinde uygulayabilen9-Kendi işletmesini kurup işletebilecek bir bilgi güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olan10-Karayolu inşaatı konusunda yol alt ve üst yapısı hakkında teorik bilgiye sahip olan11-İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilmek.12-İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilen, basit ölçüm işlemlerini yapabilen, karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen13-İnşaat alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabi14-Elde edilen teorik ve pratik bilgileri yapı sektöründe kullanılan bir paket programında uygulayarak ulaşılan sonuçları yorumlama ve çizme becerisi kazanan yeterlilikte olmalıdır.15-Çelik yapılar ile ilgili yapı elemanlarını (profil, levha vb) tanıyan, birleşim detayları hakkında bilgisi olan, projeyi okuyabilen16-Büro ve şantiye organizasyonu yapan, iş planlarını hazırlayan ve yürürlükte olan Kamu İhale Kanununu uygulayabilecek düzeyde teorik bilgiye sahip olan, 17-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ